Politica de mediu și sănătate

Politica de mediu, sănătate și securitate ocupațională, ca parte integrantă a politicii Euroconf, este de:

 • asigurare a unui mediu înconjurător sănătos, durabil, asupra căruia activitățile, produsele și serviciile proprii să aibă impact cât mai redus;
 • îmbunătățire continuă a condițiilor de muncă și de prevenire a riscurilor profesionale;
 • creștere a conștientizării angajaților și a responsabilităților față de problemele de mediu, sănătate și securitate în muncă;
 • întărirea imaginii organizației.

 

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

 • asigurarea conformării cu cerințele legale în vigoare și cu alte cerințe din domeniul mediului, sănătății și securității ocupaționale aplicabile organizației;
 • prevenirea poluării mediului, rănirii și îmbolnăvirii profesionale ale angajatilor;
 • asigurarea resurselor;
 • îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu, sănătate și securitate ocupațională.
 • asigurarea unui cadru adecvat pentru desfășurarea activităților și proceselor, astfel încât să nu se producă incidente și îmbolnăviri profesionale;
 • realizarea unei infrastructuri moderne și a unui mediu de lucru plăcut, astfel încât obiectivele propuse în domeniul mediului, sănătății și securității în muncă să fie atinse conform planificărilor făcute;
 • asigurarea comunicării interne și externe a prezentei politici;
 • analizarea periodică a politicii de mediu, sănătate și securitate ocupațională pentru a se asigura de continua ei adecvare și eficacitate.

 

Obiectivele generale de mediu, sănătate și securitate ocupațională în cadrul organizației sunt:

 • reducerea cantității de deșeuri și a consumurilor de materiale și utilități;
 • sortarea și valorificarea deșeurilor produse;
 • îmbunătățirea educării, instruirii, conștientizării și consultării personalului privind problemele de mediu, sănătate și securitate la locul de muncă;
 • dezvoltarea comunicării cu angajații, autoritățile și comunitatea;
 • prevenirea și ținerea sub control a riscurilor de îmbolnăvire, a pericolelor de accidentare și a incidentelor la locul de muncă;
 • gestionarea situațiilor de urgență și a accidentelor potențiale și prevenirea consecințelor negative asupra mediului și securității și sănătății angajaților.