Cod de conduită

Euroconf se angajează în respectarea legilor și practicarea afacerilor pe baze etice.

Euroconf se angajează ferm să implementeze condiții de producție responsabile din punct de vedere social, pe baza următoarelor principii de o importanță aparte:

1. Protecția mediului

Euroconf este angajată în respectarea tuturor legilor și reglementărilor naționale aplicabile pentru protecția mediului și ia toate măsurile necesare pentru a evita poluarea mediului.

2. Interzicerea muncii forțate

Euroconf nu va practica în nici un caz munca forțată, munca neoficială sau munca de exploatare.

3. Interzicerea exploatării muncii copiilor

Euroconf nu angajează niciun muncitor care nu are vârsta minimă legală.

4. Interzicerea exploatării muncii tinerilor

Euroconf se obligă să asigure un regim de protecție tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puțin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislația muncii și interzice orice formă de exploatare a minorilor.

5. Interzicerea discriminării

Euroconf interzice practicile discriminatorii în funcție de sex, rasă, religie, vârstă, handicap, origine etnică și socială, naționalitate, apartenență la sindicate, opinii politice în cazul angajării, remunerării, promovării, disciplinei în muncă, pensionării.

Femeile angajate au dreptul conform legislației la tratament egal cu bărbații, în situații egale sau comparabile. Euroconf se obligă să asigure condiții sociale specifice femeilor.

6. Sănătate și securitate în muncă

Euroconf se angajează să ofere un mediu de lucru sigur și sănătos în vederea prevenirii accidentelor sau leziunilor în procesul muncii și să respecte legile în vigoare referitoare la condițiile la locul de muncă, de siguranță și ale mediului înconjurător.

7. Libertatea de aderare

Euroconf recunoaște și respectă libertatea de aderare la sindicat și dreptul de negociere colectivă, în acord cu legile țării.

8. Salarizare

Euroconf se angajează în remunerarea angajaților cel puțin cu salariul minim stabilit conform legii și/sau standardelor din industrie. Nu sunt permise deducerile ilegale sau neautorizate din salariu.

9. Orele de muncă

Euroconf respectă legea referitoare la orele de muncă și se obligă să respecte prestarea orelor suplimentare pe baza de voluntariat.

10. Interzicerea angajării în condiții precare

Euroconf nu va permite întocmirea unor contracte de muncă care pot duce la exploatarea, privarea de drepturi legale atribuite angajaților sau care contravin principiilor acestui Cod de Conduită.

11. Comportament etic în afaceri

Euroconf nu tolerează niciun fel de act de corupție, extorcare, delapidare sau mituire.

Euroconf informează muncitorii cu privire la drepturile și responsabilitățile lor. Pentru a funcționa cât mai bine mecanismul de reclamații, firma a pus la dispoziție un sistem de colectare de la angajați a reclamațiilor. De asemenea, Euroconf se obligă să desfășoare afaceri cu furnizori sau subcontractanți care se asigură că la sediul lor de lucru nu există condiții de abuz, exploatare sau ilegalitate și se supun principiilor exprimate prin acest Cod de Conduită.