Informații pentru acționari

SC „Euroconf ” S.A. este organizată și funcţionează ca o societate comercială pe acțiuni, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990, privind societăţile comerciale, republicată şi a Actului Constitutiv. Capitalul subscris și vărsat este de 454.615 lei și este format din 90.923 acțiuni cu o valoare nominală de 5 lei/acțiune.

Structură

0
acțiuni
0
lei

SC „Euroconf ” Distribution S.A. este organizată și funcţionează ca o societate comercială pe acțiuni, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990, privind societăţile comerciale, republicată şi a Actului Constitutiv.